“GuuRun” เริ่มต้นมาจากพนักงานบริษัท  ซึ่งทำงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และแผนที่ มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า10ปี  ได้เล็งเห็นปัญหาในเรื่องสุขภาพ จึงหันมาออกกำลังกายโดยการวิ่ง จนพิสูจน์ได้ว่าการวิ่งส่งผลดีต่อสุขภาพกายและใจอย่างไร  จึงมีความสนใจในเรื่องการวิ่งอย่างจริงจัง

ด้วยเทคโนโลยีและความรู้ที่เรามี เราจึงพยายามคิดค้นเครื่องมือต่างๆที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักวิ่งและผู้จัดงานให้มากที่สุด เริ่มจากรวบรวมและจัดทำแผนที่ของงานวิ่งต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ออกมาเป็นแผนที่แบบออนไลน์  ซึ่งจะสามารถเห็นเส้นทางวิ่งและสภาพแวดล้อมรอบๆได้อย่างชัดเจน ประกอบกับระดับความสูง-ต่ำของเส้นทางในพื้นที่นั้นๆ รวมไปถึงให้บริการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิ่งต่างๆด้วย

ต่อมา GuuRun ได้พัฒนางานด้านแผนที่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง เป็นแผนที่เส้นทางวิ่งแบบออฟไลน์ หรือที่เรียกว่า “PDF Maps” ซึ่งจะใช้ในอุปกรณ์สมาร์ทโฟน  ทำให้นักวิ่งสามารถเห็นตำแหน่งของตนเองบนเส้นทางวิ่ง โดยไม่ต้องใช้สัญญาณโทรศัพท์

นอกจากนั้นเราได้นำแผนที่มาไว้ในรูปแบบวิดีโอเส้นทางวิ่ง โดยถ่ายทำวิดีโอเส้นทางวิ่งของงานต่างๆเพื่อให้นักวิ่งได้เห็นสภาพจริงของเส้นทาง รวมถึงสภาพแวดล้อมโดย รอบ ซึ่งในวิดีโอจะแสดงแผนที่เส้นทาง กราฟแสดงระดับความสูง-ต่ำ  ตัวเลขระดับความยากในการวิ่ง สัญลักษณ์แสดงสถานที่สำคัญ และจุดบริการต่างๆบนเส้นทางด้วย

และอีกหนึ่งการบริการของเรา ที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการสมัครหรือลงทะเบียนงานวิ่งต่างๆ คือ ระบบลงทะเบียนงานวิ่งแบบออนไลน์ ที่ผู้จัดงานสามารถสร้างและบริหารจัดการข้อมูลต่างๆได้ด้วยตนเอง และนักวิ่งสามารถลงทะเบียนงานวิ่งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ด้วยOption ที่หลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการของนักวิ่งได้อย่างครบถ้วน

พวกเรา GuuRun Team หวังว่าการบริการของเราจะช่วยให้ผู้จัดงานและนักวิ่งทุกคนสนุกและมีความสุขกับการวิ่ง ดังสโลแกนของเราที่ว่า GuuRun “ Good Run for A Good Life ”  วิ่งอย่างมีความสุข เพื่อชีวิตที่สุขยิ่งกว่า