วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
ชื่องาน       โก๋วังหลัง Reunion Run
สถานที่      ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ รพ.ศิริราช
ระยะทาง      2.2/5.8 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
ชื่องาน      EDU Running Man 2019
สถานที่      คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร,พิษณุโลก
ระยะทาง      5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
ชื่องาน      100 ปี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ มินิมาราธอน
สถานที่      โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์,พระนครศรีอยุธยา
ระยะทาง      5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
ชื่องาน       McCormick Minimarathon 16th
สถานที่      โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ,เชียงใหม่
ระยะทาง      5.3/10.9 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
ชื่องาน       รวมพลคนชายแดนมินิมาราธอน
สถานที่    กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 315,พิษณุโลก
ระยะทาง     5.5/10.5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
ชื่องาน      พญาชมภู มินิมาราธอน 2019
สถานที่     ลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาชมภู,เชียงใหม่
ระยะทาง     3.5/12 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
ชื่องาน      นมไทย-เดนมาร์ค สุโขทัย มินิมาราธอน ครั้งที่ 3
สถานที่      องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ ภาคเหนือตอนล่าง,สุโขทัย
ระยะทาง      7.5/10.5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
ชื่องาน       วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้ในอำเภอแม่อาย
สถานที่      ที่ว่าการอำเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่
ระยะทาง     เดิน-วิ่ง 8กม./ปั่น 24/31 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
ชื่องาน      RAINBOW SKY OPEN MIND RUN
สถานที่    สวนนวมินทร์ภิรมย์ ,กรุงเทพฯ
ระยะทาง     4/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
ชื่องาน     โรตารีหมากแข้ง มาราธอน 2019
สถานที่     CentralPlaza เทศบาลนครอุดรธานี
ระยะทาง    4.8/10.8/21.4/42.3 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
ชื่องาน     สสส.จอมบึงมาราธอน 2019
สถานที่     มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง,ราชบุรี
ระยะทาง   10/21.1/42.195กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
ชื่องาน       Buakaw Surin Marathon 1st Edition
สถานที่      สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สุรินทร์
ระยะทาง     4/10.5/21/42 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
ชื่องาน      เดิน-วิ่ง “Nairong Fun Run 2019”
สถานที่   พุทธมณฑล,นครปฐม
ระยะทาง   5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
ชื่องาน    Panda Run 2019
สถานที่     สถานีวิจัยปากช่อง ม.เกษตรศาสตร์ ,นครราชสีมา
ระยะทาง    5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
ชื่องาน     Run For Strong Heart 2019
สถานที่     ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน ,กรุงเทพฯ
ระยะทาง   5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
ชื่องาน       Bee Mini Marathon 2019
สถานที่     โรงเรียนวชิราลัย,เชียงใหม่
ระยะทาง     2.2/10.5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
ชื่องาน    บางบ่อมินิมาราธอนครั้งที่ 1
สถานที่   สำนักงานเทศบาลตำบลบางบ่อ,สมุทรปราการ
ระยะทาง   4/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
ชื่องาน   Charity Run Yannawa Mini Marathon 2019
สถานที่     สำนักงานเขตยานนาวา,กรุงเทพฯ
ระยะทาง    1.3/5/10.5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
ชื่องาน     Sriracha Healthy Run Charity Running 2019
สถานที่     สะพานเกาะลอย เทศบาลเมืองศรีราชา จ.ชลบุรี
ระยะทาง   4/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
ชื่องาน   ห้วยโสมง ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1
สถานที่   อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา เขื่อนห้วยโสมง ,ปราจีนบุรี
ระยะทาง     5/10.55/21.10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
ชื่องาน    Acl Mini Marathon 4 Fun & Share
สถานที่  โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง,ลำปาง
ระยะทาง  Walk/5/10กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
ชื่องาน   Patumwan minimarathon Town Run 2019
สถานที่     โรงเรียนสาธิตปทุมวัน,กรุงเทพฯ
ระยะทาง    4/10.5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
ชื่องาน    ทหารชวนวิ่งชมค่ายวันกองทัพไทย 2019
สถานที่     ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
ระยะทาง  3.5/10/21 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
ชื่องาน   NGAMMUANG Mini Marathon
สถานที่  ลานพ่อขุนงำเมือง จ.พะเยา
ระยะทาง     2/5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
ชื่องาน    เดิน-วิ่งการกุศล ร้องธารมินิมาราธอน ครั้งที่ 1
สถานที่  รพ.สต.บ้านร้องธาร,.เชียงใหม่
ระยะทาง  5.5/10.5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
ชื่องาน  Run To Give พนมสมอมินิมาราธอน 2019
สถานที่    พระมหาเจดีย์ศรีสมอแคลง,พิษณุโลก
ระยะทาง  6.2/10.5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
ชื่องาน    PSU Engineering Run 2019
สถานที่     คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์,สงขลา
ระยะทาง  4/10.5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
ชื่องาน   วิ่งสร้างวัด ควนร่อนมินิมาราธอน
สถานที่  วัดกัลปนาราม (บ้านควนร่อน) สุราษฎร์ธานี
ระยะทาง     4/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
ชื่องาน    Run To Change Rayong
สถานที่  สวนศรีเมือง-ชุมชนเมืองปากน้ำระยอง
ระยะทาง  5.5/10.5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
ชื่องาน  Singha International Triathlon Chiang RAI 2019
สถานที่    ไร่บุญรอด,เชียงราย
ระยะทาง  Triathlon
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
ชื่องาน    วิ่งเพื่อน้อง ล้อมแรดซุปเปอร์มินิมาราธอน 2019 ครั้งที่1
สถานที่     โรงเรียนล้อมแรดวิทยา อ.เถิน จ.ลำปาง
ระยะทาง  6/10/15 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
ชื่องาน   Puen Boonn Mini Marathon 2019
สถานที่  อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ,เชียงใหม่
ระยะทาง     5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
ชื่องาน    Nitade Fund Run 2019
สถานที่  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระยะทาง  5.5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
ชื่องาน  CPF Run for Charity 2019
สถานที่    เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ระยะทาง  3/5/10
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
ชื่องาน    เวียงสามินิมาราธอนครั้งที่ 4
สถานที่     ข่วงเมืองสา จังหวัดน่าน
ระยะทาง  3/6/10/20 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
ชื่องาน   นาเชือกมินิมาราธอน 2019
สถานที่  อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ระยะทาง     5/12 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
ชื่องาน    RUN for BLIND Mini Marathon 2019
สถานที่  ห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ระยะทาง  5/10กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
ชื่องาน  Phasom Trail 2019
สถานที่    ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงฯ ดอยผาส้ม ,เชียงใหม่
ระยะทาง  3/15/30/45 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
ชื่องาน    Bangnaisri Run 2019
สถานที่     เมืองสุขภาพ เทศบาลตำบลบางนายสี จ.พังงา
ระยะทาง  4.5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
ชื่องาน   Run for Yateem 2019
สถานที่  เมืองโบราณยะรัง ตำบลยะรัง ,ปัตตานี
ระยะทาง   6.2 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
ชื่องาน    Farm Chokchai Tour de Farm 7
สถานที่  ฟาร์มโชคชัย 3 ถนนธนะรัชต์ ,.นครราชสีมา
ระยะทาง ปั่น 68/100กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
ชื่องาน  วิ่งฉลองแชมป์ฤดูกาล 2018 กับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด
สถานที่    โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม,เชียงราย
ระยะทาง  9.3 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
ชื่องาน    The North Face 100 Thailand 2019
สถานที่     Pak Chong, Nakhon Ratchasima
ระยะทาง  15/25/50/75/100 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
ชื่องาน   12 prasan Charity RUN 2019
สถานที่  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะทาง   8.16กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
ชื่องาน    ก้าวด้วยใจ ไปด้วยกัน 2019
สถานที่  อุทยานหลวงราชพฤกษ์,เชียงใหม่
ระยะทาง 5/10กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
ชื่องาน  PEA S.1 Walk & Run Fun For Health 3rd
สถานที่    สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1,เพชรบุรี
ระยะทาง 3.5/10.5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
ชื่องาน    วิ่งเติมบุญ ต่อทุนลมหายใจ 2019
สถานที่    กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 325, น่าน
ระยะทาง  5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
ชื่องาน   Leehospital Minimarathon 2019
สถานที่  ที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ระยะทาง   5/12 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
ชื่องาน    4th Kenneth Mackenzie Minimarathon 2019
สถานที่  โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี,ลำปาง
ระยะทาง 1.5/5.4/10กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
ชื่องาน  SW.PY. Mini Marathon 2019
สถานที่   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์, พะเยา
ระยะทาง 4/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
ชื่องาน    ง้าวรันนิ่ง แก่งหางแมว ครั้งที่ 1( Trail)
สถานที่    องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว ,จันทบุรี
ระยะทาง Trail 8 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
ชื่องาน   โกรกอีดก มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน2019
สถานที่  เจดีย์ 500 ยอด วัดป่าสว่างบุญ,สระบุรี
ระยะทาง  5/10.5/21 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
ชื่องาน   APK Run For Fun 2019
สถานที่  บ. เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ดฯ,สงขลา
ระยะทาง 4/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
ชื่องาน  ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019
สถานที่   มหาวิทยาลัยขอนเเก่น
ระยะทาง 4.5/11.55/21.1/42.195 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
ชื่องาน    Race on the moon” Chanthaburi Run & Ride 2019
สถานที่    สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช,จันทบุรี
ระยะทาง วิ่ง 5/10/21 กม.ปั่น 44 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
ชื่องาน   PK MINI MARATHON 2019
สถานที่  โรงเรียนปทุมคงคา, กรุงเทพฯ
ระยะทาง  4/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
ชื่องาน   Nakhon Pathom Healthy Lifestyle Run By Dutch Mill
สถานที่  มหิดลสิทธาคาร ม.มหิดลนครปฐม
ระยะทาง 5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
ชื่องาน  PANDA RUN 2019
สถานที่   ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เชียงใหม่
ระยะทาง 5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
ชื่องาน    CFBTLB Charity Run Mini Marathon 2019
สถานที่    โรงเรียนสงครามพิเศษ, ลพบุรี
ระยะทาง 3/5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
ชื่องาน   ดรุณา-นารี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 14
สถานที่  อาสนวิหารแม่พระบังเกิด,สมุทรสงคราม
ระยะทาง  3/5/10/21 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
ชื่องาน   U Marathon 2019
สถานที่  เขื่อนสิรินธร, อุบลราชธานี
ระยะทาง 5/10/21 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
ชื่องาน  THAI SIKH RUN 2019
สถานที่   ถนนบูรพา ฝั่งดิโอลด์สยามพลาซ่า ,กรุงเทพฯ
ระยะทาง 5/10/21 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
ชื่องาน    ทับเที่ยง ตรัง ฮาล์ฟมาราธอน 2019
สถานที่    สวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์  จ.ตรัง
ระยะทาง4/10.5/21.1 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
ชื่องาน   Run to Change Phayao 2019
สถานที่  ลานพ่อขุนงำเมือง อ.เมือง จ.พะเยา
ระยะทาง  5/10/26 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   SKTC Mini Marathon 2019
สถานที่     วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว,สระแก้ว
ระยะทาง 2.2/5.5/10.5 กม..
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   Cmvc Run 2019
สถานที่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ระยะทาง 2.5/4/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   เฮง เฮง มินิมาราธอน 2019
สถานที่     สวนวชิรเบญจทัศ ( สวนรถไฟ )
ระยะทาง 5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   Special Run 2019 ” วิ่งกับคนพิเศษ2019″
สถานที่     ศูนย์การศึกษาม.เชียงใหม่ วิทยาเขตหริภุญไชย จ.ลำพูน
ระยะทาง 4/7 กม..
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   สิงห์ปาร์คเชียงรายครอสคันทรี่รัน 2019
สถานที่    สิงห์ ปาร์ค เชียงราย
ระยะทาง 8/16
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   ศึกษาศาสตร์ มสธ. ชวนวิ่งเพื่อน้องเสริมสมอง
สถานที่    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,นนทบุรี
ระยะทาง 5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   ดอยสุเทพมินิมาราธอน ครั้งที่ 13
สถานที่    บริเวณสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่
ระยะทาง 10.5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   8.8 km. Sea Sight Wide Sunrise Run
สถานที่    เส้นทางเลียบหาดเขากะโหลกจ. ประจวบคีรีขันธ์
ระยะทาง 8.8 กม..
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   Amazing Thailand Marathon 2019
สถานที่    ราชมังคลากีฬาสถาน
ระยะทาง  3.5/10/21.1/42.192 กม,วีลแชร์ 10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   วิ่งชนะศึกสงคราม 9 ทัพ  เก็บตะวันครั้งที่ 1
สถานที่   อุทยาน ประวัติศาสตร์ สงคราม 9 ทัพ กาญจนบุรี
ระยะทาง 5/10.5/21 กม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   Generali Selfie Run 2019
สถานที่    สะพานเจษฏาบดินทร์ นนทบุรี
ระยะทาง 5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   MPP Charity RUN
สถานที่    โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ,ระยอง
ระยะทาง  5/10  กม..
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   กลัวอ้วนชวนเพื่อนวิ่ง 2019
สถานที่    อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม,สระแก้ว
ระยะทาง  3/5/10.5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ดอกฝ้ายบาน
สถานที่   สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย
ระยะทาง 5/10/25 กม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   เขาวงพระจันทร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2
สถานที่    วัดเขาวงพระจันทน์ , ลพบุรี
ระยะทาง 5/11/21 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   มะขามหวานมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2019
สถานที่    อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ,.เพชรบูรณ์
ระยะทาง  3/5/10/21 กม..
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   Wangnamkhiao Hospital Mini Marathon 2019
สถานที่    โรงพยาบาลวังน้ำเขียว ,ปราจีนบุรี
ระยะทาง  6/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   Samngao Hospital Minimarathon ครั้งที่ 1
สถานที่   เขื่อนภูมิพล,ตาก
ระยะทาง 2/4.6/12  กม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   World Cancer Day 2019
สถานที่    สวนสาธารณะหนองประจักษ์ ,อุดรธานี
ระยะทาง 5/10.5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   MCU Minimarathon
สถานที่    มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์) ลำพูน
ระยะทาง  5.2/11.2 กม..
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   เภสัช ม.อ. เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 13
สถานที่    ม. สงขลา นครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่
ระยะทาง  4/10.5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   Run for Love สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา
สถานที่   สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ กรุงเทพฯ
ระยะทาง 1.5/5/10 กม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   วิชิตมินิมาราธอน ครั้งที่ 13
สถานที่    เทศบาลตําบลวิชิต ภูเก็ต
ระยะทาง 4.5/10.5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน  บ้านหลวงมินิฮาร์ทมาราธอน 2nd
สถานที่    ที่ว่าการอำเภอบ้านหลวง ,น่าน
ระยะทาง  4.5 กม.  กม. ค่าสมัคร Free บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   วิ่งทั่วไทยเพื่อโลกไร้มะเร็ง”8 จังหวัด 8 สนาม ทั่วไทย
สถานที่    กรุงเทพฯ,ชลบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,อุบลราชธานี,อุดรธานี,สุราษฎร์ธานี,ธัญบุรี
ระยะทาง  5/10.5/21.1 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   Chiang Mai Blooms 2019
สถานที่    สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล,เชียงใหม่
ระยะทาง  4.8/14  กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   Wasukri Mini Marathon 2019
สถานที่    มทร.สุวรรณภูมิ,พระนครศรีอยุธยา
ระยะทาง  5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   WINE RUN Thailand 2019
สถานที่    ไร่พีบี วัลเล่ย์ เขาใหญ่ ไวน์เนอรี่, นครราชสีมา
ระยะทาง 3/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   TG RUN Smooth as Silk 2019
สถานที่    สวนวชิรเบญจทัศและสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
ระยะทาง  3/5/10.1 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   เดิน-วิ่ง การกุศล “9 บาท ใครๆก็วิ่งได้ ครั้งที่ 2
สถานที่   อ่างเก็บน้ำประแสร์ ระยอง
ระยะทาง  3/6/12 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   RUN CHICK Chick
สถานที่   ร้านกาแฟมาราธอน จังหวัดลำพูน
ระยะทาง 5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   เดินวิ่ง ปั่น พิชิตภูหินร่องกล้า ครั้งที่ 3
สถานที่   อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าพิษณุโลก
ระยะทาง วิ่ง 7 / 12 กม.ปั่น 60 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   Buriram Marathon 2019
สถานที่    สนาม ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ,บุรีรัมย์
ระยะทาง 7/10/21.1/42.195 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   Run Against Drugs 2019
สถานที่   โรงเรียนผดุงกิจวิทยา,กรุงเทพฯ
ระยะทาง 3/5/10/21 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   CMU Chiang Mai Marathon 2019
สถานที่    Chiang Mai University,เชียงใหม่
ระยะทาง  4.6/10.5/21.1/42.195 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   Run Forest Run Series : ป่าน้อยร้อยป่าใหญ่
สถานที่   สวนลุมพินี
ระยะทาง 5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   วิ่งข้ามสมุทร 2019
สถานที่    สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา
ระยะทาง 4/10.5/21.1 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   Kukaeo Half Marathon 2019
สถานที่   บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
ระยะทาง 4/10.5/21.1 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   DS Run For Health 2019
สถานที่    โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง จ.สมุทรปราการ
ระยะทาง  5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   Phetchaburi Run 2019
สถานที่   อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเพชรบุรี
ระยะทาง 3/5/10.5/21 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   RUN RAT RI 2019
สถานที่   สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี ,ราชบุรี
ระยะทาง 5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   Run for Child Ubn4 2019
สถานที่   สนามกีฬาทุ่งคำน้ำแซบ ,อุบลราชธานี
ระยะทาง 5.9/10.1 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   Thachang Mini Marathon 2019
สถานที่    รพ.เฉลิมพระเกียรติ ท่าช้าง ,นครราชสีมา
ระยะทาง 5/12 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   สมุทรสาครพันท้ายนรสิงห์มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 20
สถานที่   สวนน้ำพันท้ายนรสิงห์ ,สมุทรสาคร
ระยะทาง 3/5/10/20 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   Run for ธรรม 2019
สถานที่   โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์,อุบลราชธานี
ระยะทาง 4/10.5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   งานเดิน-วิ่งวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”มินิมาราธอน 2019
สถานที่   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ระยะทาง3/5/14 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   The 1st GSC Mini Marathon 2019
สถานที่    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา-หาดบางแสน
ระยะทาง 3/5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   Choui Fong Green Run 2019
สถานที่   ไร่ชาฉุยฟง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ระยะทาง 2/5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   Healthy Lifestyle Run by Dutch Mill #สนามสอง
สถานที่   อุทยานสวรรค์ หนองสมบุญ จ.นครสวรรค์
ระยะทาง 5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   เดิน – วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 1 ” Fun Run PKS ”
สถานที่   โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
ระยะทาง 5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   SOP Mini Marathon
สถานที่    โรงเรียนพันธสัญญา,เชียงใหม่
ระยะทาง 5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   มาแล่นนำกัน ศรีสงครามปลาส้ม มินิมาราธอน 2019
สถานที่   โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฎ์ ,นครพนม
ระยะทาง 5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   Voter Run 2019 ( วิ่งไปโหวต 2562)
สถานที่   หน้าเสาธง กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
ระยะทาง 5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   บึงตะเครงรันนิ่ง วิ่งเพื่อเปลี่ยน 2019
สถานที่   บึงตะเครงอำเภอบางระกำ ,พิษณุโลก
ระยะทาง 3.8/10.8 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   Bansuan Run 2019 “RUN for LOVE”
สถานที่    เทศบาลเมืองบ้านสวน,ชลบุรี
ระยะทาง  6.8/12 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   อักษรฯ จรัล 102
สถานที่   คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระยะทาง 2/6 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   Krungsri-MUFG Bike & Run 2019
สถานที่   เขาไม้แก้ว บางละมุง ,ชลบุรี
ระยะทาง ปั่น 9.69 วิ่ง 5.8 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน  ราชภัฏนครฯ มินิมาราธอน ครั้งที่15
สถานที่   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ระยะทาง 3.5/10.5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   20 ปี ราชภัฏร้อยเอ็ด มินิมาราธอน
สถานที่    มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ระยะทาง  5.8/10.5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   Phuket health series run : series 2
สถานที่   โรงพยาบาลป่าตอง ,ภูเก็ต
ระยะทาง 5/12 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   หมอนนางมินิมาราธอน ครั้งที่ 3
สถานที่   โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม,ชลบุรี
ระยะทาง 5/11 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน  เดิน-วิ่งการกุศล 49 ปี ธรรมสาธิตป่าซาง มินิมาราธอน
สถานที่   โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา ,ลำพูน
ระยะทาง 5/10.5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   เดิน- วิ่ง 111 ปี อำเภอเพ็ญ มินิมาราธอน
สถานที่    บริเวณที่ว่าการอำเภอเพ็ญ ,อุดรธานี
ระยะทาง  5.1/11.1 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   Dokkhumtai Mini Marathon 2019
สถานที่   สนามเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ,พะเยา
ระยะทาง 2/5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   Act Charity Mini Marathon 2019
สถานที่   สวนพุทธมณฑล นครปฐม
ระยะทาง 5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน  เวียงเก่าวิ่งมาราธอน เดิน-วิ่ง การกุศล Half marathon
สถานที่   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15,เชียงราย
ระยะทาง 6/11.5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   SV MimiMarathon
สถานที่    บ. ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) ,สมุทรสาคร
ระยะทาง  3/6/10.5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   Khaosukim MINI Marathon 2019
สถานที่   วัดเขาสุกิม ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ระยะทาง 2.5/5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   พะโต๊ะมินิมาราธอนฝ่าทะเลหมอก ครั้งที่ 3
สถานที่   โรงพยาบาลพะโต๊ะ,ชุมพร
ระยะทาง 4.6/15.2 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน       Samui Love Run วิ่งอุ้มรัก ให้ยั่งยืน 2019
สถานที่      เซ็นทรัลเฟสติวัล จ.สมุย
ระยะทาง      2.14 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 15  กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน       PEA HAPPY RUN 2019 – Night Run
สถานที่      พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ จ.เชียงใหม่
ระยะทาง     7.8 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่  16 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน    หางดงสดใสไร้หมอกควัน มินิมาราธอน 2019
สถานที่    สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านปง,เชียงใหม่
ระยะทาง  4.5/12.5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน       เดิน-วิ่ง กะทู้ หยุดความรุนแรงในครอบครัว ซีรี่ย์ 4
สถานที่      เทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ระยะทาง      2.5/6 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน  อนุบาลสงขลาฟันรันและมินิมาราธอนครั้งที่ 1
สถานที่   โรงเรียนอนุบาลสงขลา,จ.สงขลา
ระยะทาง 4.5 /10.5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   วิ่งกับเจ้าตูบใต้แสงจันทร์ ณ เมืองโบราณ
สถานที่    เมืองโบราณ สมุทรปราการ
ระยะทาง  3/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   น้ำดิบวิทยาคม มินิมาราธอน 2019 ครั้งที่ 1
สถานที่    โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม , ลำพูน
ระยะทาง 5.3/13.1 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   สืบนทีธรรมมินิมาราธอน ครั้งที่ 8
สถานที่   คริสตจักรสืบนทีธรรม ,เชียงใหม่
ระยะทาง 5/12 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน  สัมผัส เลย @ภูกระดึง
สถานที่   ภูกระดึง จังหวัดเลย
ระยะทาง 9/25 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   RUN for Love “วิ่งเพื่อรัก”
สถานที่    ชายหาดบางเนียง ,พังงา
ระยะทาง  5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่  16 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน    Phuket Night Run 2019
สถานที่    ศูนย์การค้าไลมไลท์ อเวนิว ภูเก็ต
ระยะทาง  3.4/5.6/10.8 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน  Probike Adventure Duathlon Vol.1
สถานที่   ลานกิจกรรมกลางแจ้งโบนันซ่า เขาใหญ่ ,นครราชสีมา
ระยะทาง วิ่งเทรล /ปั่นเสือภูเขา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน  กรมเสมียนตรา 110 ปี ฮาล์ฟมาราธอน
สถานที่   ถนนกัลยาณไมตรี ,กรุงเทพฯ
ระยะทาง 5/10.5/21.1 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   Ban Chiang Marathon 2019
สถานที่    พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง อุดรธานี
ระยะทาง  4.2/10/21.1/42.195 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่  17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน    เดิน-วิ่งชัยบาดาลพิพัฒน์ มรภ. พระนคร ครั้งที่ 1
สถานที่    วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ ฯ, ลพบุรี
ระยะทาง  5/10/21 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน    RMHC Mini Marathon Run for Kids วิ่งเพื่อน้อง 2019
สถานที่    สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
ระยะทาง  3/10.5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน  วาเลนไทน์ มินิ – ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 4
สถานที่   โรงเจไท้เอ็กตั๊ว,สมุทรสาคร
ระยะทาง 5/10.5/21 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   Valentine Running IN Love
สถานที่    กองทัพภาคที่ 2 ,นครราชสีมา
ระยะทาง  5/10.5/21 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่  17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน    เดิน-วิ่งการกุศล แล่นฮิมโขง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
สถานที่    ลานดอกจาน อ.เขมราฐ ,อุบลราชธานี
ระยะทาง  5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน    เดิน-วิ่งการกุศลถิ่นไทยพวนชวนวิ่ง 2019
สถานที่    หน้าผาเขาสนามแจง อ.บ้านหมี่ ,ลพบุรี
ระยะทาง  3/5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน  See Sun Run Sea 2019 50 ปีบางสะพานวิทยา
สถานที่   วนอุทยานป่ากลางอ่าว ,ประจวบคีรีขันธ์
ระยะทาง   3.5/10/15 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   รวมพลคนตัวเล็ก 2019 ครั้งที่ 1
สถานที่    พุทธมณฑล ต. ศาลายา,นครปฐม
ระยะทาง  5.2/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่  17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน    วิ่งลูกลม Half-Marathon
สถานที่    ถ้ำเขาช้างหาย, ตรัง
ระยะทาง  5/10.5/21.1 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน    วิ่งผักไหมรัน วิ่งชมทุ่งปอเทือง
สถานที่    โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล, ศรีสะเกษ
ระยะทาง  6/10/18.5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน  Maeklongriverrun 2019
สถานที่   บริเวณหน้าศาลากลาง,สมุทรสงคราม
ระยะทาง   3.2/6.7/13.5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   วิ่งบูชามาฆะนุสรณ์ มินิ มาราธอน2019
สถานที่    อุทยานพระรัตนตรัย,ศรีษะเกษ
ระยะทาง  3/12 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่  17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน    Art Run to The Wild #วิ่งควายควาย ครั้งที่ 1
สถานที่    Chiang Mai Art Museum,เชียงใหม่
ระยะทาง  5/13 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน    Srifa Run for me ครั้งที่ 3
สถานที่    เขื่อนแม่กลอง จ.กาญจนบุรี
ระยะทาง  5/10.5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน  รักษ์แสมรักเสมอ มินิมาราธอน
สถานที่   สะพานรักษ์แสม, ระยอง
ระยะทาง   3.4/5.7/11.8 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   PSK Trail 2019
สถานที่    สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ม.อัสสัมชัญ ,กาญจนบุรี
ระยะทาง 3/10/21/30 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่  17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน    SMS MINI Marathon 2019
สถานที่    โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ,เชียงราย
ระยะทาง  2/5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน    Army run to Army games สนามที่ 4
สถานที่    มทบ.42 ค่ายเสนาณรงค์ จ.สงขลา
ระยะทาง  4/10.5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน  Mulberry RUN
สถานที่   ไร่กำนันจุล, เพชรบูรณ์
ระยะทาง   5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   เมืองหอยใหญ่มินิมาราธอน ครั้งที่ 3
สถานที่    เทศบาลตำบลช้างซ้าย ,สุราษฎร์ธานี
ระยะทาง 4/10.5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่  17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน    North-Chiang Mai Mini Marathon 2019
สถานที่    ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ระยะทาง  5.8/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน    วินมิลล์มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
สถานที่    ทุ่งกังหันลม คนซับใหญ่, ชัยภูมิ
ระยะทาง  5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน  แจ่มฟ้าวิ่งม่วนม่วน จวนกั๋นทำบุญ
สถานที่   ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ,ลำพูน
ระยะทาง   5/11 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   จุฬาฯอาลัมพางค์ มินิฮาร์ทมาราธอน 2019
สถานที่   ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง
ระยะทาง 5.5/10.5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่  17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน    3rd Med-Sci NU Mini Marathon
สถานที่    คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก
ระยะทาง  5/10.5กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน    ภูบรรทัดมินิมาราธอน ฯ ครั้งที่ 1
สถานที่    อนุสรณ์สถานฯ วัดไม้เสียบ, นครศรีธรรมราช
ระยะทาง  5/10กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน  Dong Phayayen – Khao Yai X6 Series Run
สถานที่   อุทยานแห่งชาติทับลาน, ปราจีนบุรี
ระยะทาง   3.5/10.5/21 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   บัวชมพูมินิมาราธอน 2019
สถานที่   โรงเรียนอนุบาลพังงา,พังงา
ระยะทาง 5/10.5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่  17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน    TRAT Love Running 2019
สถานที่    สวนรุกขชาติ อ.เมือง จ.ตราด
ระยะทาง 5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน    Maewang MiniMarathon 2019
สถานที่    ที่ว่าการอำเภอแม่วาง เชียงใหม่
ระยะทาง  5/10กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน  AnubanPhayao RUN for Friendship #1
สถานที่   โรงเรียนอนุบาลพะเยา ,พะเยา
ระยะทาง   5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน  รันพันทาง วิ่งเพื่อน้องหมาไร้บ้านนครขอนแก่น
สถานที่   สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง ,ขอนแก่น
ระยะทาง 5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่  17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน    สะเดาซุปเปอร์มินิมาราธอน&ฟันรัน ครั้งที่14
สถานที่    โรงเรียนเทศบาล 1กำพลอุทิศ, สงขลา
ระยะทาง 4.59/14.1 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน    ฅนพญาพาวิ่ง
สถานที่    วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย
ระยะทาง  6.5/12 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน  วิ่ง with วิทย์ ชีวิตติด Run “science RUN 2019”
สถานที่   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระยะทาง   5.5/11 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   สุพรรณบุรี เมืองเหน่อมาราธอน 2019
สถานที่   สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ระยะทาง 6.2/10.5/21.1/42.195 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่  17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน    สิริโรจน์มินิมาราธอน
สถานที่    โรงพยาบาลสิริโรจน์, ภูเก็ต
ระยะทาง 3/6/12 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน    โรงเรียนเทศบาลจอมทอง1 มินิมาราธอน ครั้งที่ 3
สถานที่    โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1, เชียงใหม่
ระยะทาง  5/10.5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน  RUN&BIKE For แก่งเลิงจาน
สถานที่   ณ แก่งเลิงจาน ,มหาสารคาม
ระยะทาง   3/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   กัลยาณิวัฒนามินิมาราธอน 2019
สถานที่   โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติฯ, เชียงใหม่
ระยะทาง 5/11 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่  17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน    เที่ยวไป วิ่งไป Like A Local ครั้งที่ 1
สถานที่    ชียงคำ-ภูซาง ,พะเยา
ระยะทาง 11 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน    เดิน-วิ่ง การกุศล ปลาทูแช็คมินิมาราธอน 2019
สถานที่    ร้านอาหารปลาทูแช็คจ.ลำปาง
ระยะทาง  5/10.5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน  Korat Benchmark Family Mini Marathon
สถานที่   เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย),นครราชสีมา
ระยะทาง   5/12.4 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   โรตารีสงขลา นวมินทร์ มินิมาราธอน 2019
สถานที่   หาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา
ระยะทาง 5/11 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่  23 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน    พันท้ายนรสิงห์ มินิมาราธอน 2019 ครั้งที่ 2
สถานที่    อนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์, อ่างทอง
ระยะทาง 3/5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน    Doiluang Mini Marathon 2019
สถานที่    โรงเรียนดอยหลวง,เชียงราย
ระยะทาง  10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน  PEA HAPPY RUN 2019
สถานที่   สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว จ.นครราชสีมา
ระยะทาง   3.2/10.5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   ฝางชนูมินิมาราธอน ครั้งที่3
สถานที่   โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ,เชียงใหม่
ระยะทาง 4.5/10.5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่  24 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน    Outrun in the Garden 2019
สถานที่    สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มเชียงใหม่
ระยะทาง 4/8 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน    Satuk City Run 2019
สถานที่    สวนเฉลิมพระเกียรติฯ, บุรีรัมย์
ระยะทาง  5.5/10.5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน  Run for Blessings
สถานที่   คริสตจักรธรรมประทีป,เชียงใหม่
ระยะทาง   4/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   63 ปี โรงพยาบาลน่าน วิ่งต้านมะเร็ง 2019
สถานที่   ข่วงเมืองน่าน จ.น่าน
ระยะทาง 5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่  24 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   Super minimarathon thalha&Yamu 2019
สถานที่   หาดท่าหลา ตำบลป่าคลอก ,ภูเก็ต
ระยะทาง 2/5/15 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน    Gentlemen Run 2019
สถานที่    สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพฯ
ระยะทาง  5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน  พญาคันคาก มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน 2019
สถานที่   สนามกีฬาจังหวัดยโสธร,ยโสธร
ระยะทาง  3.8/11.6/23 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   Blackmores Run and Move 2019
สถานที่   ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน
ระยะทาง 3.5/5.5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่  24 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน  ราชภัฏเมืองคนดี มินิมาราธอน 2019
สถานที่   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระยะทาง 4.5/10.5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน    Toyota Ironman 70.3 Bangsaen
สถานที่    Bangsaen Heritage Hotel ,ชลบุรี
ระยะทาง  Triathlon 70.3 Mile
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน    Epidem Run 2019 (ระบาดวิทยาพาวิ่ง)
สถานที่   กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
ระยะทาง  5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   บางกระเจ้ารันอินเลิฟ 2019
สถานที่   ตลาดเกษตรคุ้งบางกระเจ้า
ระยะทาง 3/5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่  24 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน  Amazing Cosplay fun run
สถานที่   8speed เขาใหญ่ ,นครราชสีมา
ระยะทาง 3.5/5 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน    Dongtanrun #2
สถานที่    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
ระยะทาง  2.5/5/10 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน    วังน้ำเย็น มินิมาราธอน 2019
สถานที่   เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ,สระแก้ว
ระยะทาง 5/12 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่องาน   WKSC mini Marathon ครั้งที่2
สถานที่   โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม,เชียงใหม่
ระยะทาง 5/11 กม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
ชื่องาน       Sharing Run แบ่งปันกันวิ่ง
สถานที่      ศูนย์ประชุมนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ,เชียงใหม่
ระยะทาง      4 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
ชื่องาน       Press Run Fun&Fin 2019
สถานที่      สิงห์ปาร์ค เชียงราย
ระยะทาง      6/9 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
ชื่องาน       มินิมาราธอน ท่าขอนยางพิทยาคม 24 ปี
สถานที่     รร.ท่าขอนยางพิทยาคม,มหาสารคาม
ระยะทาง      4/10 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
ชื่องาน       So Fit So Fun RUN 2019
สถานที่      สวนลุมพินี
ระยะทาง      5,10 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
ชื่องาน       อุทยานสวรรค์-ชอนตะวันมาราธอน 2019
สถานที่      อุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ระยะทาง      3.3/10.5/21/42.192 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
ชื่องาน       Ultra Park Run Thailand 100K
สถานที่      สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ),กรุงเทพฯ
ระยะทาง      12.5/25/50/100 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
ชื่องาน       Run Forest Run Series : ป่าน้อยร้อยป่าใหญ่
สถานที่     สวนจตุจักร,กรุงเทพฯ
ระยะทาง      5/10 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
ชื่องาน       Run Muk มุกดาหาร ฮาล์ฟ มาราธอน 2019
สถานที่      ที่ทำการด่านศุลกากรมุกดาหาร
ระยะทาง      5.1/10.6/21.1 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
ชื่องาน       พี่ได้วิ่ง…น้องได้คอม มินิ ฮาล์ฟมาราธอน
สถานที่      สวนสาธารณะเกาะลำพู,สุราษฎร์ธานี
ระยะทาง      5/10/21 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
ชื่องาน       Khunhan RUN for Charity 2019 Season 2
สถานที่      สนามกีฬาวงกลมอำเภอขุนหาญ,ศรีสะเกษ
ระยะทาง      5/10/21 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
ชื่องาน      สองฝั่งคลอง มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1
สถานที่     โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 ,สมุทรสาคร
ระยะทาง  2/5/10.5/21.1 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
ชื่องาน       เดิน-วิ่ง มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ ครั้งที่ 17
สถานที่      โรงพยาบาลหาดใหญ่ ,สงขลา
ระยะทาง      4/10.5/21 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
ชื่องาน     เจดีย์ใหญ่ ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่2
สถานที่     องค์พระปฐมเจดีย์,นครปฐม
ระยะทาง      5/10/21 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
ชื่องาน       เอิ้นมาแล่น ดินแดนโซ่พิสัย ครั้งที่ 2
สถานที่      ที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
ระยะทาง     4.5/14 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
ชื่องาน     หนองกระทิงฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 10
สถานที่     สวนสาธารณะหนองกระทิง,ลำปาง
ระยะทาง  5/10.5/21.1 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
ชื่องาน       Borai run and ride for health ครั้งที่ 1
สถานที่      โรงพยาบาลบ่อไร่ ,ตราด
ระยะทาง      3.5/5.8/11.6 ปั่น 44 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
ชื่องาน     Be brave like a hero
สถานที่     วัดโพธิ์เก้าต้น อ.ค่ายบางระจันทร์ ,สิงห์บุรี
ระยะทาง     5.5/10 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
ชื่องาน       Walk Run Bike To The Shining Moon 2019
สถานที่     โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี
ระยะทาง     4/12/ปั่น 40 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
ชื่องาน     Khaoyai Half Marathon 2019
สถานที่     อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นครราชสีมา
ระยะทาง  5/10/21.1 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
ชื่องาน       ฤดูร้อน – วิ่งพิชิตขุนเขา Hill up run สนามที่ 2
สถานที่      ทางขึ้นดอยสุเทพจาก สนง.ปศุสัตว์,เชียงใหม่
ระยะทาง      10 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
ชื่องาน     YAK RUN  2019
สถานที่     Little Amazon (คลองสังเน่ห์) ตะกั่วป่า พังงา
ระยะทาง     5/10 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
ชื่องาน       IFB Run2019
สถานที่     วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ,กรุงเทพฯ
ระยะทาง    5/10 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
ชื่องาน     หมอยาพาวิ่ง Pha NU Run 2019
สถานที่     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
ระยะทาง  4.5/10 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
ชื่องาน      7 สี ปันรักให้โลก มินิมาราธอน 2562
สถานที่      คุ้งบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ
ระยะทาง      5/10.5 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
ชื่องาน     MCOTRun SATUN 2019
สถานที่     อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล
ระยะทาง     4/10.5 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
ชื่องาน       SINGORA MICRO MARATHON
สถานที่     หับ โห้ หิ้น (โรงสีแดง),สงขลา
ระยะทาง    5 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
ชื่องาน     วิ่งกาญจน์ วิ่งกัน เพื่อเพาะกล้าคุณธรรม 2019
สถานที่     อุทยานปราสาทเมืองสิงห์ ,กาญจนบุรี
ระยะทาง  3.5/6/12/22 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
ชื่องาน      Athletic CMU RUN 2019
สถานที่      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ระยะทาง   3/9.9 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
ชื่องาน     Anda fahkhao run for give 2019
สถานที่     เกาะสิเหร่ ภูเก็ต
ระยะทาง    5/10.3 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
ชื่องาน      เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน 107 ปี โรงเรียนอ่าวลึก
สถานที่     โรงเรียนอ่าวลึก จ.กระบี่
ระยะทาง    5/10 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
ชื่องาน     The NaviTrail 2019
สถานที่    อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ดอยปุย,เชียงใหม่
ระยะทาง  Trail เช็คพอยท์เพื่อสะสมคะแนน ,6/10 ชั่วโมง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
ชื่องาน      Chiang Rai Anti Drugs Run 2019
สถานที่      หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37 ,เชียงราย
ระยะทาง  4.9/10.2 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
ชื่องาน     ฮ๊กขาปาหมาล่น 2019
สถานที่     กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก ,เชียงใหม่
ระยะทาง    3/6/12 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
ชื่องาน     แล่น ม่วน ม่วง มินิมาราธอน2019
สถานที่     ที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
ระยะทาง   5.5/10.5 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
ชื่องาน     NFE. ED. For All Minimarathon 2019
สถานที่    กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่
ระยะทาง  4/12.5 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
ชื่องาน      BaiyokeRunUpInternational2019
สถานที่      โรงแรมใบหยก สกาย, กรุงเทพฯ
ระยะทาง  ความสูง 84 ชั้น (304 เมตร)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562
ชื่องาน     40 ปี ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ฟันรัน มินิ-มาราธอน
สถานที่     โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จ.ลำพูน
ระยะทาง    5/10 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562
ชื่องาน     ก้าวแรก เดิน-วิ่ง จอมหมอกแก้ว 2019
สถานที่     อบต.จอมหมอกแก้ว, เชียงราย
ระยะทาง   2.2/6.2/12.2 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562
ชื่องาน     MWK RUN 2019
สถานที่    โรงเรียนแม่จันวิทยาคม,เชียงราย
ระยะทาง  2.5/5/10 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562
ชื่องาน      Sharing Kids Run 2019
สถานที่      สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันทราย,เชียงใหม่
ระยะทาง  3 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562
ชื่องาน     Medsci Night Run 2019 Against Pm 2.5
สถานที่     ลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรฯ, พะเยา
ระยะทาง    4/8 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ชื่องาน     Korat Powdurance Marathon 2019
สถานที่    สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80,นครราชสีมา
ระยะทาง   5/10.5/21.1/42.195 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ชื่องาน     Khaokho Marathon 2019
สถานที่    ไร่ Jolly Landเขาค้อ ,เพชรบูรณ์
ระยะทาง  4.5/13.5/21.5/43.5 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ชื่องาน      TOA triathlon 2019 SamRoiYod
สถานที่      Sam Roi Yod Bay,Prachuabkirikhan
ระยะทาง  Triathlon Race

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ชื่องาน     Nhso for run หมอหงวน ฮาล์ฟมาราธอน 2019
สถานที่     ทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี
ระยะทาง    5/10/21 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ชื่องาน    Khunthale Lake Half Marathon 2019
สถานที่    ริมบึงขุนทะเล, สุราษฎร์ธานี
ระยะทาง   5.5/14/21  กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ชื่องาน    วิ่งตามรอยประวัติศาสตร์ ร.ศ. 112 ปีที่ 1
สถานที่    ป้อมพระจุลจอมเกล้า สมุทรปราการ
ระยะทาง  3.5/10/23.8 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ชื่องาน      Phibun Rak Half Marathon 2019
สถานที่      สนามพิบูลย์รังสรรค์, อุดรธานี
ระยะทาง  5/10/21 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ชื่องาน     KING NARAI Hospital Mini-Half Marathon ครั้งที่ 4
สถานที่     สนามกีฬาพระราเมศวร จ.ลพบุรี
ระยะทาง    5.5/10.5/21.1 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ชื่องาน    พระจอมเกล้าฯ-พระราชวังรามราชนิเวศน์ มินิ-ฮาล์ฯ
สถานที่    รพ.พระจอมเกล้าฯ,เพชรบุรี
ระยะทาง   4/4.4/10.5/21 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ชื่องาน    CRRU เชียงราย ฮาล์ฟมาราธอน 2019
สถานที่    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะทาง  5/10.5/21.1 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ชื่องาน      PSU Hatyai Nature Run 2019
สถานที่      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา
ระยะทาง  4/10.5/21.1 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ชื่องาน     TU Law Run วิ่งรอรัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
สถานที่     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ระยะทาง   5/10/21 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ชื่องาน    140th Anniversary Dara Half Marathon 2018
สถานที่    สนามกีฬา 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระยะทาง   5/10/21 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ชื่องาน    Aksorn Minimarathon 2019
สถานที่    วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา, ชลบุรี
ระยะทาง  3.5/5/10.5 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ชื่องาน      Run ยอง – มา ลอง ยัง
สถานที่      ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน
ระยะทาง  5/11 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ชื่องาน     โรงพยาบาลกระทุ่มแบน มินิมาราธอน ครั้งที่ ๑
สถานที่     วัดดอนไก่ดี กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
ระยะทาง   3/5/12.5 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ชื่องาน    Maechai Lake Run 2019
สถานที่    สวนสาธารณะหนองเล็งทราย,พะเยา
ระยะทาง  4/16 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ชื่องาน    Karnyaorun : ก้านยาวรัน 2018
สถานที่    อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก, นนทบุรี
ระยะทาง  10 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ชื่องาน      CHEM-CU Minimarathon 2019
สถานที่     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,กรุงเทพฯ
ระยะทาง 5/10 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ชื่องาน     KhaoKheow10 Season4
สถานที่     สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ศรีราชา,ชลบุรี
ระยะทาง   4/7/10 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ชื่องาน    วิ่งด้วยกัน ปีที่ 4 the Championship
สถานที่    สนามศุภชลาศัย,กรุงเทพฯ
ระยะทาง  2/6/10 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ชื่องาน    สวนองุ่นมินิมาราธอน ครั้งที่ 3
สถานที่    เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่
ระยะทาง  5.5/12 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ชื่องาน      บดินทร วิ่ง เพื่อ ศิริราช
สถานที่     โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี),กรุงเทพฯ
ระยะทาง 3.5/10.5 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ชื่องาน    คเณศรัน มินิมาราธอน
สถานที่     อ่างเก็บน้ำบางพระ อ.ศรีราชา,ชลบุรี
ระยะทาง   3.5/10 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ชื่องาน    Singhakao Challenge RUN 2019
สถานที่    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะทาง  4.84/12.8 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ชื่องาน    HEART Health Festival 2019
สถานที่   สวนลุมพินี ,กรุงเทพฯ
ระยะทาง  2.5/5/10 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ชื่องาน      วิ่งเลาะโขง อุเทนวิทยาคารมินิมาราธอน 2019
สถานที่     โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร, นครพนม
ระยะทาง  3/10.5 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ชื่องาน    วิ่งนี้เพื่อฝันของน้อง
สถานที่     ที่ว่าการอำเภอเขื่องใน,อุบลราชธานี
ระยะทาง   3/5/10 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ชื่องาน    Raman hospital fun Run & Mini marathon
สถานที่    โรงพยาบาลรามัน ,ยะลา
ระยะทาง  5/10.6 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ชื่องาน    วิ่งต้านเหล้า นายขนมต้ม 10
สถานที่   อนุสาวรีย์นายขนมต้ม,พระนครศรีอยุธยา
ระยะทาง  10 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ชื่องาน      Vertical Marathon 2019
สถานที่     Banyan Tree Bangkok
ระยะทาง  บันได 1,093 ขั้นหรือ 61 ชั้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พลศึกษาพาวิ่ง PE KKU 2019
Khon Kaen University KKU
16 มีนาคม 5:30
ระยะทาง   10.5 กม.
Sta Hatyai Healthy and Charity Sport Club
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา
16 มีนาคม 5:30
ระยะทาง  4/10.5 กม.
หมอภูเรือชวนวิ่ง Phurua Mini Marathon ครั้งที่ 1
เทศบาลตำบลภูเรือ,เลย
16 มีนาคม 5:40
ระยะทาง 3/5/10 กม.
อสม.ชวนเดิน-วิ่ง อ.สองพี่น้อง 2562
วัดไผ่โรงวัว สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
16 มีนาคม 6:00
ระยะทาง  3/8 กม.
BiG Day เลือกเดิน เลือกวิ่ง เลือกตั้ง
ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
16 มีนาคม 16:00
ระยะทาง   3.5 กม.
กันตัง HALF Marathon 2019
ลานเฉลิมพระเกียรติ, ตรัง
17 มีนาคม 5:00
ระยะทาง  5/10.5/21.1 กม.
เดินวิ่งย้อนประวัติศาสตร์เมืองโบราณศรีเทพสู่มรดกโลก ครั้งที่ 2
โรงเรียนบ้านบึงนาจาน, เพชรบูรณ์
17 มีนาคม 5:00
 ระยะทาง 3/5/10/21 กม.
หาดชะอำ บิกินีบีชรัน ปีที่ 12
Cha-Am Beach ชายหาดชะอำ จ.เพชรบุรี
17 มีนาคม 5:00
ระยะทาง 5/10.5/21.1 กม.
แล่นบักคัก เดิน – วิ่ง การกุศลมินิ – ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3
สนามริมบึง ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หนองบัวลำภู
17 มีนาคม 5:15
ระยะทาง 4.5/10.5/22.5
นายช่างชวนวิ่ง En Ubu Run 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
17 มีนาคม 5:30
ระยะทาง  5/10.5 กม.
RMCS Mini Marathon2019
มหาวิทยาลัยบูรพา,ชลบุรี
17 มีนาคม 5:30
ระยะทาง 5/10 กม.
 Everyone RUNS Together 2019
สะพานไม้ชายเลทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
17 มีนาคม 5:30
ระยะทาง 5/10 กม.
พัฒนาวิทยามินิมาราธอน
ร.ร พัฒนาวิทยามูลนิธิ จ.พัทลุง
17 มีนาคม 5:30
ระยะทาง 5/10 กม.
3 RUN for CARE at SURIN ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
17 มีนาคม 5:30
ระยะทาง  5/10.5/21.5 กม.
วิดยา ม.อ. เดิน-วิ่ง ซุปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
17 มีนาคม 5:30
ระยะทาง 4.1/14 กม.
Drunker Runner Mini Marathon at Supalai Pasak 2019
Supalai Pasak Resort Hotel & Spa
17 มีนาคม 5:45
ระยะทาง 5/10 กม.
Country Road Running
8 speed khaoyai
17 มีนาคม 5:45
ระยะทาง 6/13/23 กม.
เนินนางพญาท้ารัน จันทบุรี 2019
จุดชมวิวหินโคร่ง หาดคุ้งวิมาน จันทบุรี
17 มีนาคม 5:50
ระยะทาง  5.5/10.5 กม.
บึงพระยา มินิมาราธอน ครั้งที่ 3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
17 มีนาคม 6:00
ระยะทาง 4.5/10 กม.
Doisaket Trail 2019
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
17 มีนาคม 6:00
ระยะทาง 5/15/25 กม.
MSU Engineering Run 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
17 มีนาคม 6:00
ระยะทาง 5/10.5 กม.
เกาะลัดอีแท่น มินิมาราธอน 2019
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
17 มีนาคม 6:00
ระยะทาง  5/10.8 กม.
เดิน วิ่ง ปั่น สันเขื่อนสียัด ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เขาอ่างฤาไน
อ่างเก็บน้ำคลองสียัด
17 มีนาคม 6:00
วิ่ง 3/5/10.5/25 กม. bike 25 กม.
วิ่งปงยางคก
วัดปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
17 มีนาคม 6:00
ระยะทาง 10 กม.
101 ปี สันมหาพนวิทยา มินิมาราธอน
โรงเรียนสันมหาพนวิทยา
17 มีนาคม 6:00
ระยะทาง 4.5/9.5 กม.
หมอรามชวนฟิต พิชิตการวิ่ง
ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน
17 มีนาคม 6:00
ระยะทาง  5/10 กม.
TPA Charity Run 2019 พิงพักมินิมาราธอน
สวนลุมพินี
17 มีนาคม 6:00
ระยะทาง 5/10 กม.
อบจ.ลำพูน มินิมาราธอน 2019
อบจ.ลำพูน
17 มีนาคม 6:00
ระยะทาง 4/12 กม.
Tarutao Retrace 2019
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จ.สตูล
17 มีนาคม 6:00
ระยะทาง 4/10/24 กม.
วิ่งชมโขง MINI Marathon Nakhonphanom
วัดมหาธาตุ นครพนม
17 มีนาคม 6:00
ระยะทาง  3/5/10.5 กม.
Wangnoi MINI Marathon 2019
สนามกอล์ฟ อโยธยา ลิงค์
17 มีนาคม 6:00
ระยะทาง 5/10 กม.
เดิน-วิ่งการกุศล Charity TB Run 2019 Mini Marathon ครั้งที่ 3
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
17 มีนาคม 6:00
ระยะทาง 2.4/5/10 กม.
งานเดิน-วิ่งการกุศล จามจุรีมินิมาราธอน 2019
สวนพุทธมณฑล พุทธมณฑลสาย4
17 มีนาคม 6:00
 ระยะทาง 3/5/10 กม.
Free Run Sunday@ChiangKhong#7 “วิ่งเหลืองบุญเรือง”
วัดป่าอ้อ หมู่ที่ 9 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
17 มีนาคม 6:30
ระยะทาง  5/10 กม.
Destiny Charity Run 2019
สวนหลวง ร.9
21 มีนาคม 6:00
ระยะทาง 5/10 กม.
Ride&run 2019 ปั่น วิ่งเพื่อน้องกำพร้า 2019
สนามฟุตซอลอารีน่า หนองจอก
23 มีนาคม 5:00
ระยะทาง 5/10/21 กม.,ปั่น 34 กม.
Family Run โรงเรียนวัดบางศาลา
โรงเรียนวัดบางศาลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
23 มีนาคม 6:00
ระยะทาง 2.2/4.2/10.8 กม.
Koolpunt Ville Run for Life 2019
กุลพันธ์วิลล์ โครงการ 9,เชียงใหม่
23 มีนาคม 6:00
ระยะทาง  4/10 กม.
ไชยแสง ปาร์ตี้ รัน ฟัน คอนเสิร์ต 2562
Cs Park ซีเอส พาร์ค สิงห์บุรี
23 มีนาคม 17:40
ระยะทาง 4/10 กม.
Suanphueng Moon Run 2019
The Scenery Vintage Farm สวนผึ้ง,ราชบุรี
23 มีนาคม 19:00
ระยะทาง 6/10.5/21กม.
Silpakorn RUN
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
24 มีนาคม 6:00
ระยะทาง 2/15/9.5กม.
เดิน-วิ่ง เภสัชวลัยลักษณ์ 2019
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
24 มีนาคม 5:45
ระยะทาง  5/11 กม.
RUN for FUND” SciKURUN 2019
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
24 มีนาคม 5:30
ระยะทาง 3/5/10 กม.
Samchuk Mini-Half Marathon 2018
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
24 มีนาคม 4:30
ระยะทาง 5/10/21 กม.
เดิน – วิ่ง – ปั่น Run For Fang ฝางมินิมาราธอน ครั้งที่ 1
ที่ทำการปกครองอำเภอฝาง จ.เชียงใหม
30 มีนาคม 5:00
ระยะทาง 3.4/10.5 กม.
Puen Boonn Mini Marathon 2019
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
30 มีนาคม 5:20
ระยะทาง  5/10 กม.
Overbrook Mini Marathon
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก เชียงราย
30 มีนาคม 6:00
ระยะทาง 5.4/13.4 กม.
Woman Run 2019 Ratchaburi
เขาแก่นจันทร์
30 มีนาคม 6:00
ระยะทาง 3/10 กม.
Science Run 2019 MJU
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University
30 มีนาคม 6:00
ระยะทาง 3.8/9.2 กม.
MSMC RUN For Life 2019
มศว องครักษ์
30 มีนาคม 6:00
ระยะทาง  5/10กม.
AED RUN 2019 by Just Full
Pasak Hillside Resort
30 มีนาคม 14:00
ระยะทาง 10 กม.
Phang Nga Beach Run by Quiksilver
หาดบางสัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
30 มีนาคม 16:00
ระยะทาง 4 กม.
Maha Chesadabodindranusorn Bridge Night Run at Nonthaburi
อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก , นนทบุรี
30 มีนาคม 18:30
ระยะทาง 7.4 กม.
NavyFroG Trail Challenges 2019
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
30 มีนาคม 20:00
ระยะทาง  6.5/11.5/26.3/56.4 กม.
Run Tonight Phetchabun 2019
หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย
30 มีนาคม 20:30
ระยะทาง 4.3/10 กม.
Chiangmai Night Marathon
Chiang Mai International Exhibition
30 มีนาคม 21:00
ระยะทาง 5/10/21/42.195 กม.
YAMO Ultra Marathon 2019
VU News – มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
31 มีนาคม 2:00
ระยะทาง 5/10/21/21/42/63 กม.
เดิน-วิ่งการกุศล ขจัดโปลิโอ ภาค 3350
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
31 มีนาคม 4:00
ระยะทาง  3/5/10/21 กม.
เดิน-วิ่งการกุศล Synnex RUN 2019
สะพานพระราม8 Phra rama8 Bridge
31 มีนาคม 4:00
ระยะทาง 5/10.5/21 กม.
Pink Blue Run 2019
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
31 มีนาคม 4:30
ระยะทาง  3/10 กม.
Run For Eyes Mini-Half Marathon 2019
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
31 มีนาคม 5:00
ระยะทาง 3/5/12/21 กม.
MCOTRun The Adventure Phang Nga
ท่าเทียบเรือบ้านคลองเคียน จ.พังงา
31 มีนาคม 5:00
ระยะทาง  5/10/23.8 กม.
UTK Mini Marathon ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
31 มีนาคม 5:00
ระยะทาง 5/10 กม.
วัดสันฐาน-ดอยพระฌาน มินิมาราธอน
วัดสันฐาน
31 มีนาคม 5:00
ระยะทาง  5/12 กม.
บ้านม้าแฟร์มินิมาราธอน 2019
มหกรรมเฟอร์นิเจอร์ บ้านม้าแฟร์,ลำพูน
31 มีนาคม 5:00
ระยะทาง 5/10 กม.
บ้านเพื่อชีวิตมินิมาราธอน ครั้งที่ 1
มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต,ภูเก็ต
31 มีนาคม 5:30
ระยะทาง  5/11 กม.
ภูน้อย มินิมาราธอน แล่นอ้อมภู ดูเสมาพันปี 2019
วัดบ้านภูน้อยหรือวัดสันติธรรมบรรพต
31 มีนาคม 5:30
ระยะทาง 5.1/10.5 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Tist Run วิ่งทะลุเฟรม ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
31 มีนาคม 5:30
ระยะทาง  6/10.5/21 กม.
วิ่งเขื่อนเขาลำเนาไพร # 1
ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท วังน้ำเขียว
31 มีนาคม 5:30
ระยะทาง 3/6.2/10.1/20.2 กม.
ปัทมโรจน์ มินิฮาล์ฟ มาราธอน 2019
โรงเรียนอ่่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
31 มีนาคม 5:30
ระยะทาง  5/10.5/21 กม.
เดิน-วิ่งศูนย์โรคหัวใจสิรินธรครั้งที่ 10
โรงพยาบาลพระมงกุฏ (กรมการแพทย์ทหารบก)
31 มีนาคม 5:30
ระยะทาง 2/9.6 กม.
69 ปี ฟ้าแดง ธาตุพนมมินิมาราธอน ครั้งที่ 1
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
31 มีนาคม 5:30
ระยะทาง  3.5/10 กม.
Koh Samui Midnight Run 2019
 หาดเฉวง เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี
6 เมษายน 0:00
ระยะทาง 5/10 กม.
เดิน-วิ่งการกุศล รู้ รัก สามัคคี 48 ปี กชส.
 สวนรถไฟ (สวนวชิรเบญจทัศน์) , กรุงเทพฯ
6 เมษายน 6:00
ระยะทาง 1.4/8.5 กม.
งานละมุนกรุงชิงเทรล ครั้งที่ 3
 น้ำตกกรุงชิง อำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช
6 เมษายน 13:00
ระยะทาง  5.5/12.5 กม.
เดิน-วิ่ง-เรียนรู้ในระยองซีนิคมาราธอน
 อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส จ.ระยอง
6 เมษายน 16:00
ระยะทาง 3.5 กม.
Maikho beach sunset ครั้งที่ 1
หาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต
6 เมษายน 16:30
ระยะทาง 5/10.5 กม.
มวกเหล็ก ซูเปอร์มินิ-ฮาล์ฟมาราธอนภูเขา 2019
เซอร์ เจมส์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ , สระบุรี
7 เมษายน 4:30
ระยะทาง 5/8/16/32 กม.
ระยองซีนิคมาราธอน 2019
อนุสรณ์เรือรบประแสร์ @ปากน้ำประแส
7 เมษายน 3:00
ระยะทาง 5/10.5/21.1/42.195 กม
Hatyai Run Together 2019
สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่
7 เมษายน 4:30
ระยะทาง  4.5/10.5/21.1 กม.
ตากสิน ฮาล์ฟมาราธอน 2019
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
7 เมษายน 4:40
ระยะทาง 5.5/10.5/21.5 กม.
เด่นชัย (ฮาล์ฟ) มาราธอน 2019
สถานีรถไฟเด่นชัย
7 เมษายน 5:00
ระยะทาง 6/10.5/21 กม.
เดิน-วิ่ง สร้างแรงบันดาลใจ 2019
โรงเรียนหนองบัว อำเภอ หนองบัว นครสวรรค์
7 เมษายน 5:00
ระยะทาง 3/5.5/10.5 กม.
เดิน – วิ่ง มินิมาราธอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
สถานที่ก่อสร้างศูนย์ราชการ เทศบาลตำบลหัวกุญแจ ฯ จ.ชลบุรี
7 เมษายน 5:00
ระยะทาง 5.5/15.5 กม.
King of Gym : The Adventure Run
ค่ายตากสิน กองพันสัตว์ต่าง จ.เชียงใหม่
7 เมษายน 5:00
ระยะทาง 5/10/12 กม.
Khemmarat Running run for Khemmarat hospital
ลานดอกจาน เทศบาล อ.เขมราฐ
7 เมษายน 5:00
ระยะทาง 5/10.5 กม.
Khlong Madeua Trail 2019
ภูเขางาม พาโนรามา รีสอร์ท จ.นครนายก
7 เมษายน 5:30
ระยะทาง 10/15/25 กม.
ขอนแก่น เสียงแคน ดอกคูน มินิมาราธอน ครั้งที่ 4
บึงสีฐาน
7 เมษายน 5:30
ระยะทาง 5.9/11.5 กม.
Khao Praya Dern Thong Trail 2019
โครงการเขาพระยาเดินธง ,ลพบุรี
7 เมษายน 5:30
ระยะทาง 5/10/21 กม.
ศรีวิชัยอนุสรณ์ มินิมาราธอน #ครั้งที่ 1
อนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย เชิงสะพานศรีวิชัย
7 เมษายน 5:30
ระยะทาง 6/12 กม.
เดิน-วิ่ง @หวันโลก 2019
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
7 เมษายน 5:30
ระยะทาง  3 / 5.8/10.5 กม.
Pakchong Cowboy Run at Thongsomboon Club
ไร่ทองสมบูรณ์คลับ@เขาใหญ่
7 เมษายน 5:30
ระยะทาง 3.5/10/23 กม.
หาดเจ้าหลาว HALF Marathon 2019
หาดเจ้าหลาว จ.จันทบุรี
7 เมษายน 5:30
ระยะทาง 5/10/21 กม.
ราไวย์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 5
บริเวณหนองน้ำในหาน
7 เมษายน 5:30
ระยะทาง 4.5/10.5 กม.
นครระยองชวนรัน ร่วมแบ่งปันเพื่อสุนัขจรจัด
หาดแหลมเจริญ จังหวัดระยอง
7 เมษายน 5:45
ระยะทาง  5/10 กม.
วิ่งกับมานะ
โรงเรียนมานะศึกษา ตำบล สะเตง อำเภอเมืองยะลา
7 เมษายน 6:00
ระยะทาง 4/10 กม.
ตลาดน้ำสามโก้ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
วัดสามโก้ ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
7 เมษายน 6:00
ระยะทาง 3/5/10.5 กม.
เดินวิ่งการกุศล ครูชวนวิ่งเพื่อน้องตานี1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
7 เมษายน 6:00
ระยะทาง 6.5 กม.
Run For The Future 2019 วิ่งเพื่ออนาคต 2019
สวนหลวง ร.9
7 เมษายน 6:00
ระยะทาง  3/5/10.5 กม.
เดิน-วิ่ง วิเชียร 2 ลองรัน 2019
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จังหวัดตรัง
7 เมษายน 6:00
ระยะทาง  5/10 กม.
PSU Nurse Run for Giving ครั้งที่ 2
คณะพยาบาลศาสตร์ (Faculty of Nursing)
7 เมษายน 6:00
ระยะทาง 4/10.5 กม.
หนองแสง RUN 2019
ชุมชนหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
7 เมษายน 6:00
ระยะทาง4.2/14.2 กม.
ก้าวคนละใจมินิมาราธอน ครั้งที่ 2
โรงเรียนจิตต์ภักดี เชียงใหม่
7 เมษายน 6:00
ระยะทาง  4.5/10.5 กม.
To Be Number One Phuket Family Run 2019
เขื่อนบางวาดภูเก็ต – Bangward Dam
7 เมษายน 6:00
ระยะทาง  6 กม.
เดิน-วิ่งเพื่อการกุศลเขากาโรส-ถ้ำเขานาพรุ
โรงเรียนบ้านบากัน จังหวัดกระบี่
7 เมษายน 6:00
ระยะทาง  5/10.5 กม.
Songkran RUN 2019
สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพฯ
7 เมษายน 17:00
ระยะทาง 2.64/ 5.28/ 7.92/ 10.56 กม.
NCO MINI Marathon
โรงเรียนนายสิบทหารบก
8 เมษายน 5:45
ระยะทาง  3/5/10 กม.
Panngao Running เดินวิ่งเพื่อน้อง
วัดบ้านปันง้าว ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จลำปาง
12 เมษายน 6:00
ระยะทาง  วิ่ง-ปั่น 3.2 กม.
PRC : Next Step Run 2019
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
12 เมษายน 6:00
ระยะทาง 2/7.2 กม.
Let’s Run ปันบุญ 2019
วัดเขาเจดีย์ ชุมพร
12 เมษายน 6:00
ระยะทาง 5/11กม.
วิ่งข้ามปี วิถีไทย สร้างบุญใหญ่ วิถีพุทธ
บึงพลาญชัย ( Roi Et )
12 เมษายน 23:15
ระยะทาง  5/10 กม.
วิ่งเพื่อน้อง กว RUN1
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
13 เมษายน 6:00
ระยะทาง  6 กม.
Songkran Chiangmai Night Run 2019
สวนสัตว์เชียงใหม่
13 เมษายน 20:00
ระยะทาง 5/10.5/22 กม.
 Kusawd Walk And Run Minimarathon 2019 ครั้งที่ 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูซอด,ศรีสะเกษ
14 เมษายน 5:30
ระยะทาง 6.8/11.6 กม.
Passoverthanksgiving 2019@กรุงเทพมหานคร
ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน ,กรุงเทพฯ
20 เมษายน 5:00
ระยะทาง  3.8/10.2 กม.
Passover Thanksgiving 2019@เชียงราย
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
20 เมษายน 5:00
ระยะทาง 5/10 กม.
Passover Thanksgiving 2019@เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแม่คาว
20 เมษายน 5:00
ระยะทาง 3.6/10.2 กม.
Singha Sattahip Navy Beach Run
เรือหลวงจักรีนฤเบศร
20 เมษายน 17:00
ระยะทาง 8/16 กม.
สดุดีวีรชนคนแสวงหา มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
ที่ว่าการอำเภอเเสวงหา
21 เมษายน 5:00
ระยะทาง  5/10.5 กม.
Dutch Mill Healthy Lifestyle Run ( ระยอง)
สวนศรีเมือง อ.เมือง จ.ระยอง
21 เมษายน 5:15
ระยะทาง 5/10/21กม.
เดินวิ่งปั่นเข้าค่าย WalkRunBike for Life 2019
ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
21 เมษายน 5:30
ระยะทาง 3.5/10.5 ,ปั่น 30 กม.
บุ่งน้ำเต้ามินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2019
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25
21 เมษายน 5:30ระยะทาง 3/10/21 กม.
นครรังสิต มินิมาราธอน ครั้งที่ 2
สนามฟุตบอล ฟิวเจอร์ อารีน่า
21 เมษายน 5:30
ระยะทาง  3/10 กม.
Natai Ambient Half Marathon 2019
สะพานนาใต้ หาดนาใต้
21 เมษายน 5:30
ระยะทาง 5/10.5/21 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Family Run By Sathavorn Running Club
สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ,กรุงเทพฯ
21 เมษายน 5:30
ระยะทาง 10/20 กม.
วิ่งเฉียดคุก 2019 (ก้าวเพื่อความหวัง)
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม นนทบุรี
21 เมษายน 5:30
ระยะทาง 5/10.5 กม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Thung Yang Thap Mini Marathon 2019
กองพลทหารราบที่ ๗ แม่ริม ,เชียงใหม่
21 เมษายน 5:45
ระยะทาง  6/11 กม.
HOT DOG RUN Presented By C-vitt
พุทธมณฑล ศาลายา นครปฐม
21 เมษายน 6:00
ระยะทาง 5/10 กม.
Kabinburi Mini marathon 2 – วิ่ง เพื่อ น้อง
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
21 เมษายน 6:00
ระยะทาง 5/9.4 กม.
Menara Run for Kids 2019
อ่าวมะนาว อ. เมือง จ. นราธิวาส
21 เมษายน 6:00
ระยะทาง 6.5/10 กม.
Black & White and Run
สวนหลวง ร.9
21 เมษายน 6:00
ระยะทาง  5/10 กม.
ราชพฤกษ์นึกชวนวิ่ง “funrun”
โรงเรียนเทศบาล ๖ – วัดเมืองยะลา
21 เมษายน 6:00
ระยะทาง 5 กม.
วิ่งลอยฟ้า 100 ปี SKRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
21 เมษายน 6:00
ระยะทาง  4/13.5 กม.
Songkhla Triathlon2019
วงเวียนคนอ่านหนังสือ หาดสมิหลา
21 เมษายน 6:30
ระยะทาง Triathlon
Duo Ultra Adventure Level 2
วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก
21 เมษายน 7:00
ระยะทาง 10/10 กม.( มี 15 ด่านอุปสรรค )
Color Run, Fun in the summer
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก บึงสีฐาน
21 เมษายน 16:00
ระยะทาง 5.5/8.8 กม.
วิ่งเพื่อหนู ครูชวนวิ่ง Run For Kids
เขื่อนสิรินธร
27 เมษายน 5:00
ระยะทาง  5/10.5 กม.
Free Run Sunday at ChiangKhong #9
ลานปลาบึกเจ็ดสี ท่าเรือบั๊ก เชียงของ
28 เมษายน 3:30
ระยะทาง 6/12/21/35 กม.
ถิ่นวีรชนมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี(หลังเดิม) ร.ศ.130
28 เมษายน 4:30
ระยะทาง 5/10.5/21.1 กม.
Supersports 10Mile @Hatyai
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ สงขลา
28 เมษายน 4:30
ระยะทาง 3/5/10 ไมล์
ลพบุรีรัน ฮาล์ฟมาราธอน  ครั้งที่ 1
สนามสีหราชเดโช หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
28 เมษายน 4:45
ระยะทาง  5/10.5/21 กม.
Run Forest Run Series : ป่าน้อยร้อยป่าใหญ่
สวนพุทธมณฑล
28 เมษายน 5:00
ระยะทาง 5/10 กม.
RUN for DOWN
กรมพลทหารราบที่ 7
28 เมษายน 5:00
ระยะทาง 5/10 กม.
เมืองไทย-ตลาดน้ำอัมพวา เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน
วัดอัมพวันเจติยาราม สมุทรสงคราม
28 เมษายน 5:00
ระยะทาง 2.7/5/13 กม.